Stede Broec kent een boeiend cultuurlandschap, heeft veel cultureel erfgoed en de nodige (culturele) evenementen. Ook beschikt de gemeente over een theater en een popcentrum. Wij vinden het belangrijk dat er voor elk wat wils is.

Cultuur verbindt mensen en culturen, inspireert, motiveert en relativeert. Het bevordert ontmoetingen en biedt invulling aan onze vrije tijd en (zelf)ontplooiing.

Voor het behoud van ons cultureel erfgoed en de inpasbaarheid van nieuwe ontwikkelingen, hechten wij veel belang aan het oordeel van de welstandscommissie en de historische vereniging Oud Stede Broec.

Verenigingen draaien op vrijwilligers. Tegelijkertijd zien we dat het voor verenigingen steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden. Ook worden er steeds zwaardere eisen gesteld aan bestuursleden. Reden waarom wij het verenigingen makkelijker willen maken. Of het nu gaat om de verduurzaming, het aanvragen en ontvangen van subsidies en/of het organiseren van evenementen. Ook vinden wij dat het subsidiebeleid transparanter en eerlijker moet worden. Nu is het zo dat sommige verenigingen een gebouw om niet krijgen, terwijl andere verenigingen zelf moeten investeren in huisvesting.

Culturele activiteiten moeten actiever en herkenbaarder worden gepromoot, onder andere door een overzichtsagenda, die gepubliceerd wordt op de gemeentewebsite.

De vele (sport)verenigingen die onze gemeente rijk is dragen bij aan de sociale cohesie en de geestelijke en lichamelijke conditie van onze inwoners. Wij ondersteunen ontmoetingen door het bieden van kwalitatief goede voorzieningen.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

  • Meer ruimte voor saamhorigheid door cultuur, festivals en een actief verenigingsleven;
  • Eerlijker en transparanter subsidiebeleid voor verenigingen en evenementen;
  • Een actief cultuurbeleid;
  • Behouden en versterken van ons cultureel erfgoed, cultuurlandschap en evenementen;
  • Deelname aan (sport)verenigingen en evenementen is voor alle inwoners betaalbaar en toegankelijk;
  • Faciliteren en ondersteunen van onze dorpshuizen, bibliotheek en verenigingen;
  • Gemeente denkt actief en oplossingsgericht mee.