Dossiers

Afvalstoffenheffing & recycletarief

InleidingDe Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG) biedt richtlijnen voor het beheer van afvalstoffen en aandacht voor duurzaam afvalbeheer, preventie en hergebruik. Hierdoor kennen wij sinds 2014 een stortverbod én een belasting op het verbranden van restafval. Sinds 2016 zet de landelijke overheid in op het programma circulaire economie. Doelstelling is om tot maximaal 100kg restafval per inwoner te komen en hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Lees meer »

Waterplan

De Onafhankelijke Partij was de initiatiefnemer van het unaniem in de gemeenteraad aangenomen waterplan 2011-2021. 

Lees meer »