Partijlid

Nico maakt zich sterk voor:

- meer ruimte voor ondernemers en ondernemingen

- minder regeldruk en bureaucratie

- snellere vergunningverlening

- SED gemeenten die beter met elkaar samenwerken en dezelfde regels hanteren waar het kan

- geschikte en betaalbare woningen voor ouderen

- een ambtelijke organisatie die ten dienste staat van inwoners en ondernemers.