Partijlid

Lianne is woonachtig in Grootebroek en werkzaam als leerkrachtondersteuner in het basisonderwijs.

Zij zet zich binnen de Onafhankelijke Partij in voor de kinderen en jongeren binnen de gemeente Stede Broec. Denk hierbij aan jeugd- en jongerenzaken in de breedste zin van het woord: goede zorg en welzijn, goed/veilig onderwijs, plezier/sport en meer starterswoningen.

Een luisterend oor zijn, dat vindt Lianne belangrijk. Zij hoopt dat als de jongeren binnen onze gemeente tegen problemen aanlopen, vragen of initiatieven hebben, zij contact met haar opnemen zodat wij dit binnen onze partij en later binnen de commissies/gemeenteraad, kunnen bespreken. De Onafhankelijke Partij biedt een luisterend oor voor alle inwoners en wij helpen hen graag verder.