Sport en ontspanning dragen bij aan onze gezondheid, aan de sociale cohesie, de persoonlijke groei van kinderen en ook van ons woongenot. Nu steeds meer inwoners thuiswerken, is het belangrijk dat er meer aandacht uitgaat naar faciliteiten voor sport, spel en recreatie. Beweging voorkomt welvaartsaandoeningen en draagt bij aan onze mentale en fysieke weerbaarheid.

Wij vinden dat sport en spel voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet zijn.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

  • Ondersteunen van scholen en sportverenigingen;
  • Sportinstrumenten plaatsen in de openbare ruimte;
  • Toegankelijke en veilige sport voor iedereen: ongeacht inkomen, beperking, leeftijd, geaardheid of afkomst;
  • Concentreren van (buiten)sportfaciliteiten in en rond multi-functionele sportcentra/sportaccomodaties;
  • Sport, spel en recreatie zo inrichten dat ontmoetingen worden gefaciliteerd;
  • Gezondheid van alle inwoners bevorderen door buiten meer sportfaciliteiten aan te bieden;
  • Ontwikkelen van sportvelden, met een mix van wellness, recreatie, natuur en spel;
  • Sportpas voor 4 kennismakingslessen per (sport)vereniging.