Een boeiende en bloeiende gemeente moet succesvol kunnen samenwerken. De gemeente is daarom een betrouwbare en proactieve partner voor onze inwoners, voor de andere Westfriese gemeenten en voor de gemeenschappelijke regelingen.

Samenwerken vraagt om vertrouwen en een balans in geven en nemen. We stellen ons daarom constructief en oplossingsgericht op.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

  • Bij de grote thema’s en uitdagingen van deze tijd gaan we constructief en proactief samenwerken. Denk aan de Regionale Energie Transitie, de (jeugd)zorg, (woning-)bouw en infrastructuur, werkgelegenheid, toerisme en recreatie;
  • We zoeken partners met wie wij belangen delen. Samen staan we sterker;
  • Samenwerken moet leiden tot snellere actie, grotere effectiviteit en efficiency en kostenbesparingen;
  • De gemeente gaat meer publiek-privaat samenwerken. Als dienstbare gesprekspartner ondersteunt en faciliteert zij ook ideeën en initiatieven van inwoners die in de lijn liggen met de eigen ambities;
  • De toekomstvisie van de ambtelijke Werkorganisatie SED en de bestuurlijke samenwerking met onze buurgemeenten wordt bepaald door overwegingen van afstand en nabijheid, effectiviteit, efficiëntie, en een kosten-batenanalyse. Op voorhand sluiten wij een bestuurlijke fusie niet uit;
  • Bij bouwinitiatieven is de gemeente er niet alleen voor de initiatiefnemer, maar juist ook voor andere belanghebbende partijen, zoals de buurman, omwonenden, benadeelden.