De dienstverlening in onze gemeente moet worden geoptimaliseerd. Deze moet zijn gericht op de wensen, behoeften en noodzaak die leven bij de inwoners.

Inwoners moeten fysiek, telefonisch en digitaal snel worden geholpen. Wij willen naar een volgsysteem voor aanvragen, adviestrajecten en klachten- en meldingsafhandeling waarin de inwoner zelf het traject van afhandeling kan volgen. Bijvoorbeeld via een app. Wijkteams zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners bij vragen, bij signaleren van problemen en meldingen. Met name in het fysieke domein moeten inwoners en gemeente meer met elkaar in gesprek.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

 • De gemeente communiceert en publiceert tijdig en in begrijpelijke taal. Inwoners worden tijdig gewezen op hun rechten en plichten;
 • De omgang van de gemeente met de eigen inwoners vindt plaats op basis van de behoorlijkheidsnormen van de Nationale Ombudsman: open en duidelijk, respectvol, betrokken en oplossingsgericht, betrouwbaar. Wij voegen daar tijdigheid aan toe;
 • De SED stelt zich zoveel mogelijk dienstbaar op. Ambtenaren zijn goed bereikbaar. Zowel digitaal als telefonisch en /fysiek. Zij handelen snel, tijdig, effectief en efficiënt. Er wordt goed geluisterd naar inwoners. Er mag niet standaard naar het internet worden verwezen. Inwoners kunnen de voortgang van hun vragen monitoren. Het voldoen aan de wettelijke termijnen is voor ons slechts een minimumnorm. Bij ons handelt de gemeente met de blik naar buiten, voortvarend en oplossingsgericht;
 • Voor minder validen wordt het mogelijk officiële documenten al dan niet tegen een kleine vergoeding te laten bezorgen;
 • De privacy van inwoners wordt geborgd, de gemeente beschermt persoonsgegevens optimaal en beschermt zichzelf en de inwoners tegen digitale criminaliteit en identiteitsfraude;
 • Inspraak voor belanghebbenden is de regel;
 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Juist ook bij het verduurzamen van onze woningen, en gebouwen. Aan subsidies worden duurzaamheidsdoelen gekoppeld;
 • De gemeente doet er alles aan bestaande subsidies eenvoudig binnen het handbereik te brengen van onze inwoners en deze ruimhartig toe te kennen;
 • Het subsidiebeleid voor verenigingen wordt herzien. Dit moet opener, eerlijker en transparanter;
 • Inwoners worden meegenomen in alle stadia van bouwplannen, van veranderingen in de openbare ruimte en bij de herinrichting van wegen en wijken. Maar ook bij maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid;
 • De gemeente wordt een lerende organisatie, het leert van ervaringen en feedback. Daardoor wordt de dienstverlening en de uitvoering van taken steeds een stapje beter.