De gemeente, dat zijn wij. Inwoners wenden hun invloed aan via de gemeenteraad. Als hoogste orgaan van de gemeente is de raad aan zet. Zij stelt kaders, stelt budgetten beschikbaar en controleert het college op de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden. Inwoners worden geactiveerd: meedenken, meepraten & meedoen is ons credo. Zeker waar het gaat om nieuw beleid en de fysieke leefomgeving.

Wij bepleiten het mobiliseren van de kennis, kunde, inzet en betrokkenheid van de inwoners van Stede Broec.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

  • Betrokkenheid, initiatieven en inbreng van inwoners gaan wij aanmoedigen;
  • Meer betrokkenheid bij de gemeenteraad. De goede ervaring met live tv opnamen tijdens raads- en commissievergaderingen voortzetten. Enkel geluid is niet meer van deze tijd;
  • Belanghebbenden kunnen altijd participeren, dat wil niet zeggen dat ze altijd in het gelijk worden gesteld. De raad moet alle afzonderlijke belangen in het oog houden en wegen;
  • Inwoners van Stede Broec voelen zich gehoord, gezien, vertegenwoordigd en geholpen;
  • Het college legt tijdig, transparant en volledig verantwoording af aan de gemeenteraad;
  • Meer samenwerking minder partijpolitiek. Een goed idee is een goed idee ook als een andere partij er mee komt.