Stede Broec is een fijne gemeente om in te wonen en te werken.

Met de toenemende woningnood moeten we ervoor zorgen dat er evenwichtig wordt bijgebouwd. Het is ons doel om alle inwoners in staat te stellen in en om Stede Broec te kunnen blijven wonen.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

 • Het stationsgebied wordt één met het Streekplein. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers;
 • Het Streekplein wordt versterkt door de winkels op te nemen in een nieuw woningcomplex;
 • In het centrum mag de hoogte in gebouwd worden en creëren we levensloop bestendige woningen;
 • We staan voor een zo groen mogelijke gemeente dat – met zijn stedelijke uitstraling - zijn dorpse karakter weet te behouden. Woningbouw is daarop afgestemd;
 • Er wordt niet gebouwd in de ecologische verbindingszones / groene scheggen;
 • We steunen de ruimte voor ruimte regeling: het buitengebied moderniseren door oude kassen en opstallen neer te halen;
 • Bij grote bouwprojecten komt er een goede mix van sociale huur, vrije huur, betaalbare starterswoningen, seniorenwoningen, woningen voor arbeidsmigranten, middenkoop en het hogere segment;
 • Starters op de woningmarkt kunnen gebruik maken van startersleningen en het splitsen van woningen;
 • Wij zijn tegen een verdere verdichting en verkeersdruk van het oude lint;
 • Bouwplannen moeten oog hebben voor bereikbaarheid, infrastructuur en de verkeersafwikkeling;
 • De afgelopen raadsperiode werden bouwplannen geïnitieerd door aannemers met een idee en een bouwbudget. Zij bepaalden de ruimtelijke ontwikkeling. Wij draaien dat weer om. Er komt meer structuur in de bouwplannen door te werken en te handelen vanuit een gemeenschappelijke visie;
 • Wij willen het industrieterrein langs de Tocht verplaatsen naar de ontsluitingswegen van onze gemeente. Daarvoor in de plaats willen wij hier woningen ontwikkelen in een groene(re) omgeving;
 • Wij bevorderen alternatieve huisvesting zoals Tiny houses, het ombouwen van kantoren naar appartementen en kangoeroe woningen. Experimenteren mag, maar geen wildgroei en verrommeling;
 • Rond de landtongen ten zuiden van winkelcentrum Het Streekhof herbouwen we het historisch veilinghuis. Dit wordt een multifunctioneel centrum met horeca en een museum. Op de landtongen zelf komt een kleinschalig recreatiepark met maximaal 78 recreatiewoningen;
 • Het oude lint en ons gezichtsbepalende cultureel erfgoed wordt beschermd en komt beter tot zijn recht;
 • Geluidsoverlast moet voortvarend worden aangepakt (actief voorkomen én aanpakken van problemen);
 • Niet alleen de bouwvoorschriften volgen, maar volledig gasloos en energieneutraal bouwen;
 • Verduurzamen van oudere wijken en woningen. Eigenaren kunnen gratis of goedkoop advies krijgen;
 • De leefbaarheid rond Broekerhaven (o.a. De Kolk en Broekerschans) staat onder druk. Er is veel geluids- en fijnstofoverlast van de N307. De gemeente en provincie pakken dit actief aan;
 • Prioriteit voor de bouwprojecten Florapark, Molensloot Zuid, en de bouw van een nieuw appartementencomplex langs het Streekplein. Plan Groot-Vriend in Lutjebroek indien en voor zover kwalitatief rekening wordt gehouden met de groene Scheg;
 • We zijn vóór de invoer van de zelfbewoningsplicht en tegen het beleggen met woningen en kamers;
 • Ruimtelijke plannen worden getoetst door de welstandscommissie en Vereniging Oud Stede Broec.