Inwoners mogen zelf actief bijdragen aan een visie over de toekomst van hun dorpskern. Daarvoor komt een kernenbeleid. Dit beleid gaat verder dan alleen de inrichting van de fysieke buitenruimten. Denk aan het onderhouden van het openbaar groen, parkeerproblemen of de verkeersafwikkeling. Maar ook de sociale samenhang binnen een dorpskern.

Ook de bestrijding van eenzaamheid of het tegengaan van hinder, onveilige situaties, overlast en criminaliteit kan bereikt worden door versterking van de sociale samenhang.

Daar kunnen en willen onze inwoners aan meewerken. Onze inwoners krijgen de kans om in samenspraak met medebewoners, maatschappelijke instellingen, verenigingen en het bedrijfsleven een visie te ontwikkelen op hun leefomgeving en aan te geven wat zij belangrijk vinden in hun dorp, kern of wijk. Die visie biedt de basis voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp en de wijk. Daarbij gaat het ook om wonen, werken en ontmoeten. Samen geven we vorm aan onze wijk of ons dorp.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

  • Dorpsraden instellen indien het zou komen tot een bestuurlijke fusie.