Wat wij een goed, betrouwbaar en transparant bestuur vinden?

Een bestuur dat naar u luistert, dat oog heeft voor de lokale lasten en dat goed en tijdig communiceert Een bestuur dat gaat voor voor optimale dienstverlening én dat een gezond financieel beleid voert.

Speerpunten

Vóór een bestuurlijke fusie

De SED is de motor voor de dienstverlening aan de bewoners van onze gemeente. De ontwikkelingen hebben ons doen inzien dat bestuurlijke samenwerking en vertrouwen in de organisatie essentieel zijn.

Wij zijn voorstander van een bestuurlijke fusie met de gemeenten Drechterland en Enkhuizen.

Vóór duidelijke communicatie en inspraak

Wij vinden het belangrijk dat u geïnformeerd en betrokken wordt over wat er speelt in uw leefomgeving. 

Wanneer uw belangen worden geraakt, vinden wij het belangrijk dat u gehoord wordt en dat de inspraak procedures goed gevolgd worden.

Vóór goede dienstverlening

De gemeente is in onze ogen een dienstverlener.

Wij vinden dat u recht heeft op snelle, efficiënte en tijdige toegang tot producten en diensten van de gemeente.

Vóór degelijke financiën

Wij staan voor degelijk financieel beleid met zicht op alle kosten op de lange termijn.

Gemeentelijke financiën mogen geen speelbal worden van politiek opportunisme.

Vóór beheersbare woonlasten

Wij zijn tegen lastenverzwaringen die uitstijgen boven de inflatiecorrectie.