Iedereen moet mee kunnen doen en de steun vinden en krijgen die hij/zij nodig heeft. Hoe?

Door goed te investeren in een gezonde jeugd en door mantelzorgers tot steun te zijn. Maar ook door het inrichten van één loket voor alle gemeentelijke ondersteuning. 

Speerpunten

Vóór een gezonde jeugd

Wij zien graag dat jongeren meer bewegen, bijvoorbeeld door vanuit het onderwijs nog meer gebruik te maken van onze prachtige sportvoorzieningen.

Vóór ondersteuning van kwetsbare groepen

Wij vinden het belangrijk dat kwetsbare groepen gehoord worden en de ondersteuning krijgen die hen toekomt. Of het daarbij nu gaat om ouderen, jongeren, minder validen, of om bewoners die financieel in zwaar weer verkeren. Zelfredzaamheid moet worden bevorderd, maar mag daar niets aan af doen.

Vóór één zorgloket

Bewoners met een hulpvraag ervaren vaak een drempel bij het vragen om hulp. Als zij die stap eenmaal hebben gezet, dan vinden wij het belangrijk dat zij terecht kunnen bij één loket (Stichting Welzijn Stede Broec), dat zij ontzorgd worden en dat er goede afstemming is tussen alle betrokken partijen. Snel en adequaat handelen staat voorop.

Vóór omkijken naar mantelzorgers

In toenemende mate wordt bij onze inwoners een beroep gedaan op mantelzorgers. Dat zijn personen die naast de zorg die zij verlenen, ook andere taken en verantwoordelijkheden hebben. Deze waardevolle personen verdienen het dus om te worden ondersteund. Dat geldt nog meer voor die gevallen waarin kinderen een deel van de zorgtaken voor hun rekening nemen.

Vóór goede en betaalbare zorg

In toenemende mate wordt bij onze inwoners een beroep gedaan op mantelzorgers. Dat zijn personen die naast de zorg die zij verlenen, ook andere taken en verantwoordelijkheden hebben. Deze waardevolle personen verdienen het dus om te worden ondersteund. Dat geldt nog meer voor die gevallen waarin kinderen een deel van de zorgtaken voor hun rekening nemen.

Vóór het waarderen van vrijwilligers

De gemeente kan niet alles oplossen met geld en andere middelen. Actieve burgerparticipatie en het gebruiken van aanwezige kennis en talenten van bewoners is belangrijk. Wij ondersteunen vrijwilligers die hun tijd en energie investeren in het delen van hun kennis en kunde.