Hoe wij zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid binnen onze gemeente?

Door werk te maken van onze bereikbaarheid als gemeente, door te verduurzamen. Maar ook door meer dynamiek en ruimte voor ondernemerschap.

Daarbij hebben wij oog voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Speerpunten

Vóór bereikbaar Stede Broec

Goede infrastructuur is belangrijk voor de ontwikkeling van onze gemeente. Dat betekent goede wegen, goede aansluiting op het openbaar vervoer en goede aanvoerroutes voor vracht en trekkerverkeer.

Maar ook de aansluiting op de digitale snelweg moet er zijn: glasvezel voor bedrijven en inwoners in Stede Broec.

Vóór duurzaam Stede Broec

Wij staan voor duurzaamheid en bevorderen een gezond en natuurlijk (leef)klimaat. Maatregelen die bijdragen aan vergroening juichen wij toe en worden door ons actief gesteund. Denk daarbij aan zonnepanelen op daken van bedrijven, particuliere woningen en verenigingsgebouwen. Dat de maatregelen nog eens geld besparen is mooi meegenomen.

Vóór dynamisch Stede Broec

De ontwikkelingen in de agrarische sector en het bedrijfsleven staan niet stil. Veranderingen als gevolg van milieu-eisen, digitalisering en de demografische werkelijkheid gaan steeds sneller.

Wij zien kansen om de gemeente en onze buitengebieden economisch aantrekkelijk te houden door ruimte te bieden voor kleinschalige en innovatieve ondernemingen.

Vóór Werksaam West-Friesland

Wij willen bedrijven stimuleren om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan te nemen.