Hoe wij werken aan een blijvend fijne leefomgeving?

Door ruimte en toegang tot water en groen te creëren. Door het unieke karakter van de lintbebouwing te behouden. Maar ook door de noord-zuid verbindingen op een verantwoorde wijze te versterken. 

Speerpunten

Vóór meer groen

Gezichtsbepalend groen moet worden behouden.

De kracht van onze groene sector kan nog beter tot uitdrukking worden gebracht door aansprekend groen bij te planten.

Vóór behoud kenmerkende lintbebouwing

Wij staan pal voor het behoud van de gezichtsbepalende lintbebouwing in onze gemeente.

Wij juichen initiatieven toe die bijdragen aan de bescherming, vergroening en opwaardering van dit gebied.

Vóór een vrij toegankelijk Markermeer

Een aantrekkelijk, natuurlijk en voor iedereen toegankelijk Markermeer.

Met deze uitgangspunten kan de recreatieve kracht worden verstevigd. Het Vermeulenstrand blijft behouden en voorzieningen blijven bij de tijd.

Vóór verbetering van de nood-zuid verbindingen

Waar mogelijk ondersteunen wij initiatieven om de noord-zuid verbindingen binnen onze gemeente te versterken.

Vóór doorvaarbaarheid

Wij maken ons hard voor de doorvaarbaarheid van Stede Broec. Denk daarbij aan de duiker bij de Werstelworstelsloot, het aquaduct en het ontsluiten van plan Zuid.

De verbinding met het Streekbos is essentieel.