Een veilige woonomgeving wil iedereen. Hoe gaan we dat bereiken?

Door het promoten van eerste hulp, betaalbare en toegankelijke zwemlessen, maar ook door verkeersmaatregelen. Laten we afstand doen van rubbergranulaat en asbest.

Speerpunten

Vóór betaalbare zwemlessen

In onze waterrijke gemeente moet (betaalbare) zwemles worden aangeboden.

Vóór meer AED's en aansluitingen op het burgernet

In onze waterrijke gemeente moet (betaalbare) zwemles worden aangeboden.

Vóór verwijderen asbest

Alle asbestdaken moeten in 2024 verwijderd zijn. Wij willen hier, naar het voorbeeld van de gemeente Koggenland, actief beleid op ontwikkelen.

Vóór een alternatief voor rubbergranulaat

Wij willen af van rubbergranulaat korrels op kunstgrasvelden. Wij staan voor een natuurlijker alternatief dat beter is voor mens en milieu.

Vóór meer verkeersveiligheid

Alle verkeersdeelnemers moeten veilig de weg op kunnen. Of het nu gaat om kwetsbare groepen zoals scholieren, ouderen of automobilisten. Verkeersveiligheid begint bij goed onderhoud aan onze infrastructuur. Gladheidsbestrijding krijgt weer prioriteit, net als het oplossen van knelpunten zoals de kruising Veilingweg-Drechterlandseweg. De toegangswegen voor trekkers en vrachtverkeer worden zoveel mogelijk gescheiden van die van kwetsbare verkeersdeelnemers. Rond scholen en toegangsroutes voor scholieren worden aanvullende maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen.