Waterplan

Gepubliceerd op 27 januari 2022 om 19:36

De Onafhankelijke Partij was de initiatiefnemer van het unaniem in de gemeenteraad aangenomen waterplan 2011-2021. 

Het doel van het waterplan was het realiseren van een aantrekkelijk, gezond, en duurzaam watersysteem met een hoge recreatieve - en belevingswaarde.

Bij het tot stand komen van het plan zijn inwoners nauw betrokken. Er werden maar liefst 28 maatregelen door hen ingebracht.

Door de overdracht van het gemeentelijk water aan HHNK is er nu structureel meer geld beschikbaar in
de begroting van Stede Broec. Daarnaast is er met het plan een grote slag gemaakt in het op orde
brengen van het watersysteem in Stede Broec. 

Op 10 januari 2022 werd de commissie Grondgebied Zaken door het College voorzien van een afsluitende evaluatie, zonder een duidelijke visie op het vervolg.

Het kan volgens de Onafhankelijke Partij echter niet zo zijn dat dit onderwerp van de agenda verdwijnt zonder een duidelijke visie voor de toekomst. Zo zijn niet alle maatregelen gerealiseerd, daarnaast hebben wij vragen over maatregelen die in de evaluatie als afgedaan zijn opgenomen. Wij stellen vast dat onze leefomgeving door alle partijen hoog in het vaandel staat en roepen hen op daaronder ook uw vaargenot te scharen en oog te houden voor de recreatieve functie van ons water.

Graag zouden wij als Onafhankelijke Partij, samen met de andere partijen en u als inwoners komen tot een nieuwe visie op de toekomst van het water in Stede Broec.