Gymnastiek -en Turnvereniging Stede Broec (GTS)

Gepubliceerd op 27 januari 2022 om 18:06

Op 16 april 2019 kwam GTS inspreken in de fractie van de Onafhankelijke Partij. Het bestuur maakte zich zorgen over het voortbestaan van deze 400 leden tellende vereniging.

Aanleiding

De eigenaar van hun onderkomen had de huur al in 2017 opgezegd. Sindsdien was het bestuur vruchteloos in gesprek met de gemeente, op zoek naar een oplossing. De enige oplossing leek een 
verhuizing naar een onderkomen waarvoor de noodzakelijke aanpassingen een investering vroegen van €265.000.

Standpunt Onafhankelijke Partij
De aankoop van de huidige hal door de gemeente leek ons een veel gunstiger oplossing.

Opstelling van de gemeente

Het college was niet bereid in gesprek te gaan met de verkoper.

Initiatief van de Onafhankelijke Partij

Om tot een oplossing te komen zagen wij ons genoodzaakt om in actie te komen. Het voortbestaan van de vereniging was reëel in gevaar. Hiertoe werd een motie ingediend die het college opriep om de haalbaarheid van de aankoop te onderzoeken.

Deze motie werd unaniem aangenomen in de raad.

Echter met een toevoeging van het CDA: "Een maximale inspanning te doen de vereniging onder te brengen bij andere locaties". Dit was echter al onderzocht en wij waren er dan ook van overtuigd dat dit niet haalbaar zou zijn. 

De uitkomst van het onderzoek

Op 20-06-19 had het college de opdracht gedaan en het onderzoek afgerond. In de
commissievergadering bleek dat alle energie gestoken was in het toegevoegde punt van het CDA.
Wat tot niets geleid had. De financiële haalbaarheid om het pand te kopen was echter niet
onderzocht terwijl dat wel in de opdracht van de raad stond. De coalitiepartijen CDA, ODS en PvdA/ GL vonden echter dat het college haar huiswerk prima gedaan had.

De Onafhankelijke Partij kom opnieuw in actie
Het belangrijkste punt om het pand niet te kopen was dat de bijbehorende bedrijfswoning niet
particulier verkocht kon worden. Om die patstelling te doorbreken konden wij de gemeente verbinden met een potentiële koper. Hiermee was meteen het belangrijke argument om niet te kopen van tafel.

De hal en bijbehorende woning werden aangekocht!

Het college was inmiddels ook tot de conclusie gekomen dat onderbrengen in meerdere andere
locaties niet mogelijk was én dat de aankoop én exploitatie kostendekkend (kostenneutraal) kon plaatsvinden . De koop van de hal was daarmee de enige optie de vereniging te redden. Het college heeft vervolgens toestemming van de raad gekregen om het perceel aan te kopen.

Resultaat
De hal is voor GTS behouden gebleven. De onzekerheid heeft de vereniging tot het allerlaatste moment
veel stress gekost. Ook duurde de bespreking met de gemeente te lang, zonder dat er tot constructieve en creatieve oplossingen gekomen werd. Het is jammer dat het college 2 jaar nodig had om tot het inzicht te komen dat wij konden aanreiken. 

Als de Onafhankelijke Partij niet het initiatief genomen had hierin, had GTS nu waarschijnlijk niet meer bestaan.