• Onafhankelijk
  • Positief
  • Eerst luisteren, dan doen
  • Versterken en verrijken van Stede Broec

12. Nico Buijsman

Nico maakt zich sterk voor:

  • meer ruimte voor ondernemers en ondernemingen
  • Minder regeldruk en bureaucratie
  • Snellere vergunningverlening
  • Sed gemeenten die beter met elkaar samenwerken en dezelfde regels hanteren waar het kan
  • Geschikte en betaalbare woningen voor ouderen
  • Een ambtelijke organisatie die ten dienste staat van inwoners en ondernemers.